Avis legal / Privacitat

1. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Jardineria Navarro, corresponent-nos l' exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Jardineria Navarro Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços

En Jardineria Navarro no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web www.jardinerianavarro.com, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la web www.jardinerianavarro.com.

3. Actualització i modificació de la pàgina web

Jardineria Navarro es reserva el dret a actualitzar , modificar o eliminar la informació continguda al seu web site www.jardinerianavarro.com, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics

Jardineria Navarro no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Jardineria Navarro També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

5. Tractament de dades de l'usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Jardineria Navarro, informa als seus clients que les dades personals li facilitin no seran cedides a tercers sense autorització expressa de les persones afectades. La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients Jardineria Navarro garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de Jardineria Navarro podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic.

6. Seguretat en els accessos

L'accés a les pàgines a través de les quals el client de Jardineria Navarro consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

7. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre e-mail de consulta.