X

PRODUCTES

VENDA DE MATERIALS PER JARDINERIA

Oferim la possibilitat de ser nosaltres qui treballem directament el projecte o bé Subministrem el material i les indicacions necessàries per tal que vosaltres mateixos ho porteu a terme.

sac - big bag - granel

Terres de cultiu
Terres adobades
Saulo garbellat
Sorra rentada
Fems
Escorça de pi i triturat vegetal
Gespa natural a panells
Llavors de gespa
Gespa artificial i comp. per la col·locació
Gravetes i codols decoració
Pedra de rocalla
Pedra per murs
Adoquins

Lloses irregulars
Lloses tallades
Lloses pas japones
Traveses de pedra per esglaons
Ecotraveses (moltes mides)
Pals per tutorar i tanques
Jardineres de fusta(cuadrades, hexagonals, rectangulars)
Rull de bruc teixit extra
Rull de canyes de bambú
Rull de teixit d'escorça
Malla antiherba 100br/m2.
Malla antiherba 130bg/m2.
Geotextil marro 100gr/m2.
Malla sombreig negre-verda